ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลไชโย

ข่าวประกาศ

23 มี.ค. 2020 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2)
11 มี.ค. 2020 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ PDF icon แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.pdf
09 มี.ค. 2020 การจัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ PDF icon การจัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่.pdf
09 มี.ค. 2020 โครงการตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน PDF icon โครงการ.pdf
28 ก.พ. 2020 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน PDF icon รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf
17 ก.พ. 2020 โครงการ/กิจกรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ PDF icon โครงการกิจกรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่.pdf
16 ก.พ. 2020 กระบวนการการให้บริการประชาชน PDF icon กระบวนการการให้บริการประชาชน.pdf

หน้า

ประชาสัมพัธ์ / กิจกรรม

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 25 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ:

https://www.youtube.com/embed/_YRIVaoy4zQ

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 25 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ:

https://drive.google.com/file/d/1uXi5e3SPXpJH7TEZg-yXaAhRU6m-fD7u/view?u...

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 24 ก.พ. 2563
ผู้ประกาศ:

http://nscr.nesdb.go.th/

เอกสารประกอบ

หน้า

No front page content has been created yet.

จัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
02 ธ.ค. 2019 แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561
02 ธ.ค. 2019 สขร ไตรมาส 1 ปี2563
28 พ.ย. 2019 แผนจัดซื้อ วัสดุ ปี2563
28 พ.ย. 2019 แผนจัดซื้อ ปี2563
20 พ.ย. 2019 วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี2562
31 ต.ค. 2019 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา ปี2563
11 เม.ย. 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562

หน้า